شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

برنامه هاي اجرائي بهداشت حرفه ای:

v ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی

v نظارت و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در کارگاههای کوچک

v انتخاب و تربیت بهگر در کارگاههای با بعد کارگری 20-49 نفر کارگر

v پیگیری ونظارت بر ايجاد خانه هاي بهداشت كارگری در كارخانجات و معادن با بعد کارگری 50-500نفر کارگر

v نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر (اجرای ماده 93 قانون کار (

v اجرای طرح مقابله با صدا در محيط های كار

v اجرای طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی)

v اجرای برنامه بهداشت کشاورزی

v اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس

v اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار

v نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار

v برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی وتهیه جزوات، پمفلت و پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای

v برنامه ارگونومی در محیط کار

v برنامه پیشگیری از ایدز در محیط كار

v طرح رعايت موازين بهداشت حرفه‌اي در جايگاههاي پمپ بنزين‌ها

v طرح ساماندهی شرایط بهداشتی در معادن تحت پوشش واحد بهداشت حرفه ای