شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

جدول مربوط به فايلهاي قوانين ،ايين نامه ها ودستورالعملها

نام فايل
شماره
قانون كار جمهوري اسلامي ايران
  1.pdf  
آيين نامه تاسيسات كارگاه ازنظر بهداشت
  2.pdf
آيين نامه بهداشت كار در مراتع ،كشاورزي و دامداري
  3.pdf
آيين نامه كميته حفاظت فني وبهداشت كار
  4.pdf
دستورالعمل تامين سلامت دركارگاههاي كوچك
  5.pdf
آيين نامه طبقه بندي وبرچسب گذاري مواد شيميايي دركشور
  6.pdf
خدمات سلامت كار – مجموعه شرح وظايف
  7.pdf
آيين نامه ايمني ماشينها وادوات كشاورزي
  8.pdf              
دستورالعمل جامع بازرسي بهداشت حرفه اي
    1.doc