شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

 

                  
        
 

                                                            فعالیت صبح ها M  - فعالیت عصرها E  - فعالیت صبح وعصر M/E             

 

 وظایف واحد نظارت بر درمان شبکه

1- تهیه آمار مراکز درمانی خصوصی اعم از: مطب پزشگان عمومی و متخصص، دندانپزشک، دندانساز، دفاتر کار مامایی، دفاتر کار بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، مراکز فیزیوتراپی، مراکز ترک اعتیاد، درمانگاه شبانه روزی

2- تهیه آمار متخصصین موجود در بخش دولتی

3- نظارت بر احداث و راه اندازی هر نوع مرکز درمانی و تایید مراکز مذکور و انجام بازدید مستمر در ساعات اداری و غیر اداری براساس دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارت متبوع و چک لیست های موجود از : 1- مطب پزشکان عمومی2- مطب پزشکان متخصص 3- مطب دندانپزشکان و دندانسازان 4- دفاتر کار مامایی 5- دفاتر کار بینایی سنجی 6- دفتر کار شنوایی سنجی 7- دفاتر کار گفتاردرمانی 8- مراکز فیزیوتراپی9- مراکز ترک اعتیاد 10- درمانگاه شبانه روزی

4- انجام بازدید، نظارت و ارزشیابی مستمر (اعتباربخشی) از بیمارستان براساس چک لیست های وزارت متبوع و تشکیل تیم ارزشیابی در شبکه و همکاری با کارشناسان معاونت درمان دانشگاه در این زمینه

5- جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز در امور پزشکی، دندانپزشکی و دیگر حرف وابسته و پیگیری در اسرع وقت از طریق مراجع ذیصلاح

6- رسیدگی به شکایات واصله و تخلفات صورت گرفته درخصوص پزشکان و پیراپزشکان و مراکز درمانی و انجام اقدامات قانونی لازم

7- ارائه گواهی فعالیت به پزشکان و پیراپزشکان فعال در بخش خصوصی

8- نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مورد عمل وزارت متبوع و نظام پزشکی در مراکز درمانی خصوص-

9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به امور بهداشتی و درمانی(سلامت) اعم از کمیته های بیمارستانی، ستادی و شبکه و ارائه نظرات مشورتی لازم

 

 

>