نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

اوقات شرعی

معرفی شهرستان کبودرآهنگ

 

   * شهرستان كبودراهنگ با وسعت 3855 كيلومتر مربع در شمال غربي استان همدان واقع گرديده است. در مورد وجه تسميه اين شهرستان گفته شده كه در گذشته در اين منطقه نهرها و بركه هاي فراوان وجود داشته و كبوتران از هر سو به آنجا روان  مي شده اند و به همين دليل كبوترآهنگ ناميده شده است. فاصله مرکز شهرستان از مرکز استان 50 کیلومتر می باشد. . طبق سرشماری سال 1389 شهرستان كبودراهنگ داراي جمعيتي بالغ بر 135732 نفر با تعداد خانوار 25366 می باشد، رشد جمعيت بر اساس اطلاعات 10 ساله حدود 3/1 مي باشد. 18% جمعیت شهرستان ساكن شهر و 82% آن در روستاها به سر     مي برند.

   * شهرستان كبودر آهنگ داراي آب وهواي نيمه خشك سرد و متوسط بارندگي حدود 330 ميليمتر و متوسط درجه حرارت منطقه 7/10درجه سانتيگراد مي باشد.

   * شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودرآهنگ در سال 1372از شهرستان همدان منفک و مستقلاً ادامه فعالیت نموده است.

   * اين شهرستان شامل 3 شهر  كبودراهنگ؛ شيرين سو و گل تپه مي باشد كه  بخش مركزي داراي دهستان هاي حاجيلو، سبز دشت، سرداران، كوهين و راهب است. بخش گل تپه شامل دهستان هاي؛ عليصدر، گل تپه و مهربان سفلي است. بخش شيرين سو شامل دهستان هاي، مهربان عليا و شيرين سو مي باشد. شهرستان كبودراهنگ داراي 127 روستا بودكه  روستاي داقداق اباد با جمعيت 4966 پرجمعیت ترین و روستاي دولت اباد با جمعيت 24 نفر کم جمعیت ترین روستاي اين شهرستان می باشند.

   * مركز بهداشت شهرستان كبودراهنگ دارای 13 مركز بهداشتي درماني روستايي و 4 مركز بهداشتي درماني شهري روستایی می باشد ( 2 مرکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی شیرین سو و گل تپه بصورت شبانه روزی ارائه خدمات می نمایند ) و 89 خانه بهداشت فعال مي باشد.

 

واحد گسترش شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان

 

* اهم وظایف واحد :

   باتوجه به وضعیت خاص واحد گسترش بعنوان یک واحد چند بعدی در زمینه های فنی از یک سو و از طرف دیگر در زمینه های پشتیبانی و الزام در ایجاد همآهنگی کاربردی و عملی در هر دو گروه های پیشگفت؛ اهم وظایف این واحد ذیلاً بصورت فهرست وار  ؛ و ان شاالله در فرصت های بعدی به شکل مفصل و توضیحی، خدمت شما بازدید کننده محترم ارائه خواهد گردید :

1- انجام همآهنگی و پیگیریهای لازم در خصوص ابعاد مختلف طرح پزشک خانواده و بیمه روستاییان.  

2- تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی، اداری و مکان زیست پرسنل طبق ضوابط.

3- برآورد، جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای بهداشتی درمانی و ستاد مرکز بهداشت.

4- همآهنگی و مشارکت در انجام پیگیریهای لازم در زمینه پروژه های عمرانی واحد های بهداشتی.

5- جلب مشارکتهای مردمی .

  

 

جدول مشخصات مراكز شهري مجري برنامه در نه ماهه اول سال 90

 

نام مركز

جمعيت تحت پوشش مراكز شهري

در سال 90

خانوار

تحت

پوشش

 مراكز شهري

در سال 90

جمعيت تحت پوشش برنامه در مراكز شهري سال 90

خانوار

 تحت پوشش برنامه در مراكز

 شهري

سال 90

تعداد رابطان

شهري در سال 90

درصد جمعيت تحت پوشش در سال 90

مركز شهري1

11386

2789

8100

2275

42

71.14

مركز شهري2

9088

2167

3725

931

17

40.99

شهري شيرين   سو

2447

514

2447

514

12

100

شهري

گل تپه

2120

560

1942

510

10

91.60

جمع كل

 

25041

6030

16214

4230

81

64.75