منو اصلی
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

مبارزه با بیماریها

چشم انداز:

 واحد مبارزه بابیماریهای مرکز بهداشت شهرستان كبودرآهنگ با توجه به اهمیت نقش کنترل بیماریها در سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار ، بر آن است با برقراری نظام مراقبت از بیماریها براساس نظام کشوری بتواند واحدی نمونه دراستان جهت پیشگیری ، کنترل و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر باشد.

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت کبودراهنگ یکی از واحدهای بزرگ مرکز بهداشت از نظر حجم وظایف محوله و تعداد برنامه های اجرایی می باشد که به طور کلی مدیریت و نظارت بخش های ایمنسازی کلیه گروههای هدف و مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیرو سلامت رواني افراد در جمعیت شهرستان را عهده دار می باشد و این امور را در چهارچوب و قالب حدود بیش از 40 برنامه ابلاغی از مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می دهد.

 

 اهدا ف کلی :

حفظ و ارتقاء سلامت جمعیت تحت پوشش از طریق پیشگیری اولیه با کاهش بروز و شیوع بیماریهای واگیر وغیر واگیر؛

پیشگیری ثانویه با کاهش عوارض ، معلولیت و ناتوانی ناشی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر؛

 پیشگیری ثالثیه با کاهش موارد مرگ و میر ناشی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر؛

 اهداف اختصاصی:

کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماریهای مختلف واگیر و غیر واگیر برحسب ماهیت و ویژگیهای اختصاصی هر یک از این بیماریها 

 استراتژیها :

آموزش بهداشت ،ایمن سازی ، مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، جلب مشارکت جامعه، هماهنگی درون بخشی و بین بخشی

 

زمينه فعاليت:

اين واحد در 4 بخش عمده زير ارائه خدمت مي نمايد:

  1. بيماريهاي واگير
  2. بيماريهاي غير واگير
  3. واكسيناسيون و زنجيره سرما
  4. سلامت روان