شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

 

 

                                       آزمایشگاه


نشانی : کبودرآهنگ میدان امام حسین مرکزبهداشت آزمایشگاه مرکزی تلفن : 4-08125223722 داخلی 57


معرفی پرسنل وبخشهای

 

فعال آزمایشگاه مرکزی :

مئسول واحد : محمد معصومی


mmasoomi57@gmail.com    


 

 سابقه خدمت: 13 سال


 


  تعداد پرسنل شاغل در آزمایشگاه: 10 نفر
میانگین عملکرد ماهیانه :  مراجعين سرپايي : 3500 نفر و تعداد خدمت آزمايشگاهي : 17000 آزمایش==================================================================

 

سال 1391 بیش از 45000 نفر از مردم شریف این شهرستان به آزمایشگاه ها مراجعه کرده اند.سال 1392 بیش از 46000 نفر از مردم شریف این شهرستان به آزمایشگاه ها مراجعه کرده اند.
=================================================================================

1-بخش بیوشیمی :

                                            

      

                                                                                                    

آزمایشهای زیر دربخش بیوشیمی توسط دستگاه اتوانالیزرBT3000 انجام می گردد:

FBS - BS - 2hpp - GCT - GTT - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - T.G - ALP - SGOT 

GPT - Bili(T) - Bili(D) - Ca - Phos - Iron - TIBC - Ferritin - Hb A1c  - T.P - Alb

 

 

2-هماتولوژی:

                                

 

                                                                                                                             

           

 

                                                                   

 آزمایشهای زیردربخش هماتولوژی انجام می گردد:  

 

      CBC - ESR - Hb A2 - ABO Rh


 

3-سرولوژی وهورمون شناسی:

           

              


آزمایشهای زیر دربخش سرولوژی و هورمون انجام می گردد:

ASO - CRP - RF - Wright - Combs Wright - 2Me - RPR - D Combs

ID Combs -  BHCG - TSH - T3 - T4 - H.Pylori Ig G & A - Ferritine

 

4-میکروبیولوژی و آنالیز ادرار :

                          

                     

   

آزمایشهای زیر دربخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرارانجام می گردد:

 

التور - U/A - U.C - B.K - S.C 

 

 

5-انگل شناسی:

                

 

             

 

             

                    

آزمایشهای زیر دربخش انگل شناسی انجام می گردد:

 

 S/E  - بورلیا - مالاریا - لشمانیا

 

6-کروماتوگرافی:

آزمایشهای زیر دربخش کروماتوگرافی انجام می گردد:

 

 TLC - عدم اعتیاد از نظر مرفین آمفتامین و متامفتامین                                   

 ==================================================================

معرفی پرسنل وبخشهای فعال آزمایشگاه های مراکزبهداشتی درمانی :


1 : آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی شیرین سو :

 

پرسنل : 1 نفر 

بخشهای فعال :1- پذیرش و نمونه گیری 2 - بیوشیمی  3 - هماتولوژی 4  - سرولوژی 5- - انگل شناسی


2 : آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی قهورد :


پرسنل : 1 نفر 

بخشهای فعال :1- پذیرش و نمونه گیری 2 - بیوشیمی  3 - هماتولوژی 4  - سرولوژی 5- - انگل شناسی


3 : آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی گل تپه :

 

پرسنل : 1 نفر 

بخشهای فعال :1- پذیرش و نمونه گیری 2 - بیوشیمی  3 - هماتولوژی 4  - سرولوژی 5- - انگل شناسی


==================================================================


آزمایشهای زیر درآزمایشگاه مرکزی پذیرش وانجام می گردد :

 

 

 بیوشیمی:                                                                                                   

FBS - BS - 2hpp - GCT - GTT - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - T.G - ALP - SGOT  

 SGPT - Bili(T) - Bili(D) - Ca - Phos - Iron - TIBC - Ferritin - Hb A1c  - T.P - Albسرولوژی وهورمون شناسی:

ASO - CRP - RF - Wright - Combs Wright - 2Me - RPR - D Combs

ID Combs -  BHCG - TSH - T3 - T4 - H.Pylori Ig G & A - Ferritine                                                          

                                                                   

هماتولوژی:

CBC - ESR - Hb A2 - ABO Rh

 

میکروبیولوژی و آنالیز ادرار :   

التور - U/A - U.C - B.K - S.C 

 

انگل شناسی:

S/E  - بورلیا - مالاریا - لشمانیا


 کروماتوگرافی:

عدم اعتیاد(مرفین وآمفتامین)

آزمایش های ازدواج

 


آزمایشهای زیر درآزمایشگاه های مراکزبهداشتی درمانی پذیرش وانجام می گردد :

 

 بیوشیمی:

FBS - Urea - Crat - Chol - HDL - LDL - TG

سرولوژی:

ASO - CRP - RF - Wright - 2Me

هماتولوژی:

CBC - ESR - ABO Rh

آنالیزادرار :

U/A

انگل شناسی:

S/E - S.C

 

============================================================================

PDF های آموزشی :

   دانلود : Rheumatoid_Arthritis.pdf           حجم فایل 321 KB
   دانلود : H._pylori_.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : pku.pdf           حجم فایل 244 KB
   دانلود : خطاهای_الایزا.pdf           حجم فایل 417 KB