منو اصلی
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

امور اداري

 امور اداري مركز بهداشت حضور شما را گرامي ميدارد. 

 

 

 

    دراين صفحه سعي خواهيم نمود با درج پيام ،اطلاعات و اخبار مورد نياز همكاران محترم را بصورت ماهيانه در معرض ديد قرار دهيم.   

 

 

مرخصي : 

وضعيت مانده مرخصي و مرخصي هاي استفاده شده همكاران از طريق پورتال كاركنان دانشگاه قابل روئيت مي باشد. همكاران مي توانند با مراجعه به سايت www.umsha.ic.ir ازامكانات سايت  استفاده نموده واز وضعيت مرخصي خود آگاه شوند.

 


بيمه تكميلي :

با توجه به سئوالات مكرر همكاران در خصوص بيمه تكميلي ، موارد ذيل جهت اطلاع بحضور اعلام مي گردد

- شركت طرف قرداد  دانشگاه ((بيمه آتيه سازان حافظ)) مي باشد. آدرس شركت: همدان-بلوار بعثت (مابين ميدان بعثت و چهار راه سعيديه) ميباشد.

- زمان شروع قرداد هرساله از 1/8/لغايت يكسال مي باشد.

- همكاراني كه عضو بيمه تكميلي هستند جهت تمديد نياز به درخواست مجدد ندارند.

- همكاراني كه مي خواهند به تازگي عضو شوند يا قصد اضافه و كم كردن افراد تحت تكفل خود را دارند بايدنسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام و درموارد عضويت جديد يك برگ فتوكپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي را ضميمه نمايند.

-در مدت قراداد يكساله بجز موارد تولد و فوت ، نفرات جديد ديگري قابل افزايش يا كاهش نمي باشند.

-هر ساله دراواخر شهريور ماه نامه اداري به همراه  فرم مر بوطه جهت اطلاع همكاران به كليه واحد ها ارسال و در سمينارماهيانه بهورزي قرائت ميگردد.      

 


 -  مراكز معين : كليه مراكز بهداشتي درماني تابعه داراي مراكز معين مي باشند. وظيفه مركز معين خدمات دهي به بيماران و مراجعين در مواقع مرخصي و عدم حضور پزشك و ماما در مركز اصلي مي باشد.لازمست پزشكاني كه در مراكز تك پزشكه خدمت مي نمايند در مواقع مرخصي موضوع را با مراكز معين خود نيز هماهنگ نمايند تا مراجعين سر در گم نشوند.

 

 

   

 

 

                                                         

مركز اصلي

مركز معين

مركز اصلي

مركز معين

شهري 2

شهري 1

عليصدر

گل تپه

چورمق

قهورد

داق داق اباد

شهري يك

قهورد

گل تپه

قباق تپه

شهري يك

ايده لو

شهري 2

كوريجان

ويان

كوهين

شهري 1

ويان

شهري 2

حصار

شهري 2

آبمشكين

شيرين سو

باغچه

شيرين سو