زبان  EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
عنوان متن در این قسمت قرار می گیرد. 
 
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر رشید حیدری مقدم در این نشست که با حضور دکتر مژگان ممانی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر سیده زهرا اصغری معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر میر اسماعیلی رئیس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد با بیان اینکه بیماری کرونا اتفاق پیچیده ای
 
عنوان متن در این قسمت قرار می گیرد.
 
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر رشید حیدری مقدم در این نشست که با حضور دکتر مژگان ممانی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر سیده زهرا اصغری معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر میر اسماعیلی رئیس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد با بیان اینکه بیماری کرونا اتفاق پیچیده ای
 
عنوان متن در این قسمت قرار می گیرد.
 
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر رشید حیدری مقدم در این نشست که با حضور دکتر مژگان ممانی، معاون آموزشی دانشگاه، دکتر سیده زهرا اصغری معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر میر اسماعیلی رئیس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد با بیان اینکه بیماری کرونا اتفاق پیچیده ای
اطلاعیه ها
رویدادها
اخبار اختصاصی
معاونت ها
دانشکده ها
بیمارستان ها
شبکه های بهداشت
نشانی ما
نظرسنجی
پیوندها
آمار بازدید
Powered by DorsaPortal